Úvod – o nás

16. ročník mezinárodního, integračního projektu
BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC

SPOLEČNĚ

PRACUJEME POMÁHÁME SPORTUJEME ZLEPŠUJEME SE

Od 1. ledna 2012 do 18. prosince 2012 jsme uspořádali 215 akcí a setkání, od 4. ledna 2013 do 21. prosince 2013 jsme uspořádali 272 akcí a setkání, od 5. ledna 2014 do 31. prosince 2014  jsme uspořádali 301 akcí a setkání a od 5. ledna 2015 do 30. června 2015 jsme uspořádali 160 akcí a setkání  přímo navázaných na denní činnost našeho projektu společných pro:

  • Děti a dospělé s různým postižením
  • Děti z dětských domovů
  • Handicapované a zdravé sportovce
  • Žáky diagnostických ústavů
  • Děti s handicapem sociálním
  • Žáky MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ
  • Přátele a partnery projektu

 

Projekt zaštiťují:
Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna
JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje

PODSTATA PROJEKTU


Děti a dospělí s různým postižením společně s dětmi z dětských domovů (DD), Klokánku, diagnostických ústavů (DÚ) a dalších center a žáky základních, středních a vysokých škol společně pracují a pomáhají druhým při konkrétních integračních akcích a setkáních projektu.

Stejně důležitá je také skutečnost, že se výše uvedené cílové skupiny přímo podílejí také na přípravě a cestě, která vede k těmto setkáním.

Tento mezinárodní, integračníí projekt je tedy každoročně festivalem a seriálem více než 250 na sebe navazujících mezinárodních, republikových a regionálních sportovních, preventivních, charitativních a integračních akcí spojených s denní činností pro výše uvedené cílové skupiny a dále práce v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality mládeže ve spolupráci s KŘ Policie JMK, které jsou přímo navázány na každodenní práci projektu ve spolupráci se školami a zařízeními pro uvedené cílové skupiny. Za 16 let svého působení projekt uspořádal více než 2850 mezinárodních, republikových i regionálních akcí a setkání.


Společné tradiční sportovní, charitativní a integrační akce a setkání pro děti a dospělé s různým postižením a zdravé žáky škol,děti z dětských domovů, diagnostických ústavů, Klokánku Brno atd.

Tato setkání navazují na uvedené denní činnosti projektu. Děti a dospělí s různým postižením společně se zdravými žáky ZŠ, SŠ a VŠ, dětmi z dětských domovů, diagnostických ústavů a dalších center se spoustou nás – dospělých – vychovatelů, učitelů a také dospělých z řad statutárního města Brna, JMK, KŘ Policie JMK, Hasičského záchranného sboru JMK, Městské policie Brno, partnerů, sportovních klubů atd., společně nejen soutěží, ale akce společně připravují a pomáhají při nich. Pomáhat při akcích chodí také žáci škol, do kterých například jezdíme s preventivním programem společně s PČR.

Děti se starají celý den o své postižené kamarády, učí se jak pomoci postiženému na vozíku, jak složit a rozložit vozík, dovedou rozlišit postižení, rozumí různým projevům v chování našich postižených kamarádů, umí jim pomoci při jídle, připravit pro ně sportovní nebo zábavný program, ale hlavně je mají rádi, věří jim, navštěvují se a vzájemně si fandí – no prostě mají k sobě blízko.

V terapeutických dílnách společně vyrábí výtvory z různých materiálů, seznamují se z hipoterapií, společně vymýšlí a vyrábí dárečky pro druhé atd.

Ve sportovní části programu děti a dospělí společně soutěží v atletice (výsledky jsou započítávány klasicky do tabulek ČAS – Český atletický svaz i ČPV – Český paralympijský výbor), v boccie – hra podobná petanque, kterou mohou hrát zdraví a postižení společně, plavání, fotbalu, volejbalu, basketbalu, florbalu, jízdě na vozíku, bruslení a dalších sportovních odvětvích. Součástí těchto setkání je také slavnostní vyhlášení a poděkování dětem i dospělým za pomáhání druhým i dosažené výkony a výsledky.

Komentáře nejsou povoleny.